Επικοινωνία

Για να επικοινωνήσετε με το Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κόμμα (Ε.Κ.Κ.) μπορείτε να καλέσετε ή να στείλετε SMS στο 693 809 8271 ή να στείλετε email στο ekk.org@gmail.com