Σάββατο 16 Ιουνίου 2012

Να κάνουμε ΑΝΤΑΡΣΥΑ!

Το Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κόμμα - ΕΚΚ καλεί τους φίλους και τους συντρόφους του σε υπερψήφιση της "εκτός των τειχών" συσπειρωμένης Άκρας Αριστεράς και  συγκεκριμένα της ΑΝΤικαπιταλιστικής ΑΡιστερής ΣΥνεργασίας για την Ανατροπή - ΑΝΤΑΡΣΥΑ, για μια ακόμη φορά, ως μια ελάχιστη βοήθεια ενός ελπιδοφόρου εγχερήματος στο χώρο της ελληνικής εκτός των τειχών Αριστεράς.